Nad 1 800 Kč zdarma. Odesílání do 24hod

0 ks

0

0 Kč

Obchodní podmínky

PRACOVNÍ DOBA POČAS SVÁTKŮ
Z důvodu inventury objednávky na zboží skladem přijímáme do 19.12.2019.
Zbývající objednávky přijímáme do 15.12.2019.
Od 20.12.2019 do 10.1.2019 včetně zboží nevyskladňujeme.
Děkujeme za pochopení a přejeme příjemné svátky.

 

Obchodní podmínky e-shop-naradi.cz

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu (e-shopu)

Článek I.

Definice

 1. Provozovatelem internetové stránky (e-shopu) je VRC nářadí s.r.o., se sídlem Starovice, č.p. 320, 9693 01 Starovice, IČ 05904773.
 2. Prodávajícím je VRC nářadí s.r.o., se sídlem Starovice, č.p. 320, 9693 01 Starovice, IČ 05904773.
 3. Dodavatelem zboží a služeb nabízených v e-shopu e-shop-naradi.cz je Vercajch Centrum, s.r.o., se sídlem Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, IČO 36004359.
 4. Kupujícím je každý návštěvník e-shopu, který prostřednictvím e-shopu vytvořil objednávku.
 5. E-shopům je počítačový systém umístěný v síti internet s veřejným přístupem, který umožňuje objednávání zboží nebo služeb.
 6. Zbožím nebo službou jsou všechny produkty zveřejněny na stránkách e-shopu.
 7. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře.
 8. Kupující plně uznává elektronickou komunikaci především prostřednictvím e-shopu, e-mailové komunikace i telefonické komunikace.

Článek II.

Cena

 1. Všechny uváděné ceny u zboží jsou konečné včetně 21% DPH.
 2. Prodávající je vázán cenou uvedenou na stránce e-shopu v momentě provedení nákupu.

 

Článek III.

objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře. Pro korektní vyřízení objednávky je třeba vyplnit požadované údaje v objednávce a zvolit si možnosti dopravy a platby za objednané zboží nebo služby.
 2. Kupující zasláním objednávky souhlasí s cenou objednaných zboží a služeb a tedy objednávka se stává pro spotřebitele závaznou.
 3. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva, kterou je možné měnit, rušit nebo doplňovat pouze na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím jestliže zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího je odeslání zboží.
 4. Kupujícímu je po vytvoření objednávky v e-shopu automaticky generovaný e-mail s potvrzením přijetí objednávky e-shopem. Tento e-mail není potvrzením zboží ve smyslu odst. 3. tohoto článku.
 5. Kupující je odesláním objednávky vázán k zaplacení kupní ceny objednaného zboží pokud se strany nedohodnou jinak.
 6. Pokud prodávající není schopen splnit objednávku nebo její část ve lhůtě na vyřízení objednávky při vynaložení maximálního úsilí a to z důvodů např. že zboží se nevyrábí, není dostupný u výrobce nebo na externím skladě dodavatele, výrobce provedl tak závažné změny, pro které nelze realizovat objednávku nebo z důvodů vyšší moci, může objednávku stornovat o čem kupujícímu pošle e-mail. Také má prodávající právo zrušit objednávku, pokud kupující v objednávce uvedl nepravdivé nebo zavádějící údaje, které nelze ověřit, například nesprávný e-mail nebo telefonický kontakt. Za ověření se pokládá možnost zpětného kontaktování kupujícího na daném telefonním čísle nebo e-mailové adrese. Pokud kupující zaplatil zálohu, tento je mu prodávající povinen vrátit do 14 dní.

 

Článek IV.

platební podmínky

 

 1. Za zboží a služby v e-shopu je možné platit následujícími způsoby:
  1. platba na dobírku (platíte přímo kurýrovi při přebírání zboží)
  2. platba na základě zálohové faktury – předem, zboží bude dodání po obdržení peněžních prostředků na náš účet,
  3. platba na základě faktury se splatností uvedenou ve faktuře,
  4. platba na základě dárkového poukazu.
 2. Dárkový poukaz představuje předplacený objem peněžních prostředků, které může kupující využít při nákupu na základě dostatku volných předplacených peněžních prostředků. Datum platnosti kupónu je uveden na něm. Nominální hodnotu dárkového poukazu je možné dohodnout s kupujícím.
 3. Doplatky pro jednotlivé možnosti plateb jsou uvedeny v čl. VI těchto všeobecných obchodních podmínek.
 4. Prodávající může poskytnout kupujícímu možnosti slev:
  1. slevu z ceny za registraci do e-shopu,
  2. slevu za opakovaný nákup,
  3. slevu na základě jednorázového slevového kupónu,
 5. Poskytované slevy není možné kumulovat.

 

Článek V.

dodací podmínky

 

 1. Prodávající je povinen do 30 dnů od vytvoření objednávky zaslat kupujícímu zboží, pokud se nedohodnou jinak, nebo pokud u zboží nebyla uvedena delší dodací lhůta. V době od 19.12 do 13.1., od 29.3. do 3.4., 1.5., 8.5 a 1.11 objednávky z důvodu inventury a svátků nevyskladňujme.
 2. Pokud je zboží skladem je expedováno podle kapacitních možností v co nejkratším čase.
 3. Dodání zboží do 48 hodin je možné při odeslání objednávky kupujícím v pracovní den nejpozději do 12:00 hod., přičemž dodání zboží v 24 hodinové lhůtě je počítáno od odeslání e-mailu, který prodejce kupujícímu potvrzuje vybavování příslušné objednávky.
 4. Pokud se v objednávce nachází několik zboží a služeb a část z nich není skladem, informujeme o tom kupujícího s možnostmi částečných dodávek.
 5. Spolu se zbožím je zákazníkovi zasílána faktura (daňový doklad), návod jak i ostatní dokumenty ke zboží nebo službě od výrobce.
 6. Za místo plnění se považuje místo, do kterého je zboží dodáváno.
 7. Prodávající realizuje dopravu ke kupujícímu prostřednictvím:
  1. kurýrní společnosti GLS, General Logistics Systems Slovakia s.r.o., se sídlem Budča 1039, 962 33 Budča Slovenská Republika, kontakt inform@gls-slovakia.sk
  2. kurýrní společnosti UPS, se sídlem Zvolenská cesta 15063 / 3A, 97405 Banská Bystrica

Článek VI.

Poplatky za přepravu, balné a možnosti plateb

 1. Při platbě na dobírku (platíte při přebírání kurýrovi) s doručením na území ČR:
  1. při dopravě kurýrní společností s doručením do 2 pracovních dnů po expedici z našeho skladu částku v maximální výši – 200 Kč s DPH
 2. Výše uvedené poplatky za přepravu, balné a možnosti plateb platí pouze s místem dodání na území České republiky.
 3. Prodávající se může s kupujícím dohodnout i na jiném než standardním (výše uvedeném) postupu při zasílání zboží nebo služeb i cen za tyto služby.
 4. Prodávající může zaslat zboží který je okamžitě dostupný kupujícímu a zbylou část objednávky doručí dodatečně v zákonné lhůtě, ovšem za předpokladu, že kupujícímu nebude účtovány žádné dodatečné poštovné, kromě toho, které bylo započítány v objednávce.

 

Článek VII.

Převod vlastnického práva

 1. Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího až okamžikem převzetí na místě určeném kupujícím.
 2. Zboží nebo služby, na které se vztahuje ještě vlastnické právo prodávajícího, si prodávající vyhrazuje právo v případě uplatnění reklamace kupujícím, vybavit až v momentě úplného zaplacení předmětu kupní smlouvy.

Článek VIII.

Storno kupní smlouvy

 1. Stornovat objednané zboží nebo službu má kupující právo do 24 hodin od vzniku kupní smlouvy bez storno poplatku u zboží, který je vyráběn na zakázku podle specifických požadavků spotřebitele nebo speciálně pro jednoho spotřebitele.

Článek IX.

Právo spotřebitele vrátit zboží bez udání důvodu a poučení spotřebitele

 

 1. Spotřebitel má při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží. Pokud předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží.
 2. Spotřebitel je povinný, pokud toto právo chce využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději v poslední den stanovené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího nebo toto odstoupení předat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu, která je uvedena v kontaktech. Spotřebitel je povinen po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy od které odstupuje spolu s veškerou dokumentací – např. originálem faktury, návodem a jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručena spolu se zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení (§10 odst. 1 Zákona). Doporučujeme kupujícím aby si vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílali doporučeně a jako pojištěnou zásilku. Na odstoupení od smlouvy můžete využít následující formulář: (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf).
 3. Zboží nám nezasílejte na dobírku, takové zboží nebude převzato.
 4. Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění za zboží / službu včetně nákladů na dopravu ve smyslu ust. §9 odst. 3) zákona č. 102/2014 CFU jakož i nákladů prokazatelně vynaložených na objednání zboží do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve než je mu doručen zboží nebo spotřebitel neprokáže zaslání zboží, to neplatí v případě pokud prodávající navrhl, že si zboží sám vyzvedne.
 5. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.
 6. Právo na odstoupení od smlouvy se nepoužije pro výrobky a služby, které jsou vymezeny v § 7 odst. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. CFU
 7. Spotřebitel nese případné snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží.

 

Článek X.

Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Za strany se pokládá prodávající a kupující.
 2. Kupující je povinen:
  1. převzít objednané zboží,
  2. zaplatit za zboží dohodnutou úplatu prodávajícímu,
  3. překontrolovat neporušenost obalu resp. i samotný zboží při jeho přebírání.
 3. Prodávající je povinen:
  1. dodat zákazníkovi zboží v požadované kvalitě, množství a v dohodnuté ceně,
  2. spolu se zbožím nebo dodatečně zaslat zákazníkovi všechny dokumenty ke zboží jako například fakturu za zboží, reklamační list, návod k obsluze v kodifikované podobě českého jazyka.

 

Kontakt www.vodovodni-baterie-sprchy.cz, VRC nářadí s.r.o., Starovice, č.p. 320 693 01 Starovice, info@vodovodni-baterie-sprchy.cz

Obchodní podmínky jsou platné od 20.11.2019